Perintah Nengeri nyambut manah projek Malaysia ToyBox-Study

KE KENANG: Fatimah (tiga kanan) begambar enggau raban ke bejalaika pansik ti diketuaika Poh (kanan). Lalu sama bisi dia Hasidah (dua ari kanan). — Gambar Jeffery Mostapa

KUCHING: Perintah Nengeri nyambut manah projek Malaysia ToyBox-Study ti deka dipun sereta dipejalaika ba 10 Tabika KEMAS Sarawak.

Menteri Pengintu Pengelantang Pendiau, Orang Indu enggau Pengelantang Raban Bansa, Datuk Fatimah Abdullah madahka nya berindik ari tikas obesiti di Malaysia pemadu tinggi dibandingka enggau menua bukai di dunya.

“Kitai Perintah Nengeri nyambut manah pansik tu laban kitai nemu tu (obesiti) nyadi di nengeri kitai Sarawak.

“Di Sarawak bisi lima (5) buah Tabika KEMAS di Lundu enggau lima (5) buah Tabika KEMAS di Bau endur bejalaika pansik ToyBox tu.Tiga buah endur bejalaika intervensyen enggau dua buah endur control.

“Enda ngira nama chara ke mujur sereta ulih mantu kitai ngurangka obesiti ba anak mit, kitai amat nyukung. Enti bisi pemujur ToyBox tu, deka dikerembaika ngagai Tabika tauka Tadika bukai di nengeri tu,” ku iya.

Fatimah mansutka pekara nya dalam aum pengarang berita ke diatur ba bilik baum opis iya di Begunan Baitulmakmur ditu, kemari.

Dulu ari nya, iya nerima penemuai basa ari raban pengatur projek nya ti diketuaika Pakar Nutrasi, Univerisiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Prof. Dr. Poh Bee Koon.

Projek pemansik nya kerejasama entara empat universiti ti nyengkaum dua buah universiti ari Eropah enggau dua buah ari Malaysia iya nya UKM enggau Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).

Nitihku Poh, projek nya berengkah 1 Januari tu tadi lalu diatu benung dilangkar sebedau ngatur bengkel awakka ulih bejalaika perati bekaul enggau tabika sereta raban bansa ba menua nya enggau bagi ToyBox ke patut dipejalaika ba sesebuah endur nya.

Iya madahka pansik nya dipejalai dalam timpuh enam bulan, lalu tetiap minggu keempat deka fokus ngagai aktiviti fizikal, chara ngirup ai, milih pemakai ke bepengerai enggau ngurangka aktiviti ke enda mindah tauka enda engkebut mayuh baka main komputer.

Lalu pengudah empat bulan intervensyen nya dipejalaika, kami deka nandu baru tetiap komponen dalam timpuh dua minggu ngambika sida ulih ingat.

“Kami ngarapka tengah taun tu kami deka ngagai tabika nya ngaga perati pra-intervensyen ba bala anak mit din, baka ngemataka pemansang tubuh enggau pengerai sida.

“Pengudah pra-intervensyen, kami deka ngatur intervensyen ToyBox begulai enggau pengajar tabika KEMAS.

“Pengudah enam bulan ToyBox dipejalaika, kami deka datai baru ke Tabika KEMAS, beratika aktiviti fizikal, pengerai enggau chara pemakai, laban kami deka nemu sekalika intervensyen nya mujur tauka enda,” ku iya seraya madahka ToyBox nya diteladan ari menua Eropah.

Intervensyen nya dipejalaika ba renggat anak mit berindik ari penyakit ke enda berampit nya diatu nambah enggau ngenyit ba raban anak mit di menua tu.

Sama bisi dalam aum pengarang berita nya Menteri Muda Pelajar Tumu Anak Mit enggau Pemansang Raban Bansa Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali enggau raban pengatur projek nya.

(BorneoPost online)

[4566342]

Facebook Comments